logo

GDPR Osnovna šola Litija

 

Obvestilo Osnovne šole Litija

Pravilnik

Soglasje staršev oz. skrbnikov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Izjava o PCT pogoju za obiskovalce

Osnovna šola Litija